Percentage Wettelijke Rente
De hogere wettelijke rente voor handelstransacties bedraagt sinds 1 juli 2011 8,25 %. Voor transacties met consumenten geldt sinds 1 juli 2011 het lagere tarief van 4%.

Wat is Wettelijke Rente
De wettelijke rente is de rente die de schuldeiser krachtens de wet kan vorderen van de schuldenaar die ingebreke is gebleven.

Wanneer is de Wettelijke Rente verschuldigd?

•  Vanaf 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur.

•  Vanaf 30 dagen na de dag van ontvangst van de prestatie in het geval dat de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat of als de schuldenaar de factuur eerder ontvangt dan de prestatie.

•  Vanaf 30 dagen na de dag waarop de afgesproken termijn van goedkeuring of aanvaarding is verstreken in het geval is afgesproken dat de ontvanger van een prestatie binnen een bepaalde termijn kan besluiten de prestatie goed te keuren of te aanvaarden;

•  deze wettelijke betalingstermijn van 30 dagen geldt niet als partijen, bijvoorbeeld via de algemene voorwaarden, een andere betalingstermijn zijn overeengekomen (langer of korter).

Bezi Administraties

Spant 123
1628 GR Hoorn
Tel. 06-29231044
mail. [email protected]