Vanaf 1 april 2012 gaat de AOW in op de 65ste verjaardag.

Tot nu toe was het zo dat de AOW inging op de eerste dag van de maand waarin men 65 werd, maar dat verandert dus nu. In sommige gevallen kan dit tot problemen leiden.

In veel CAO’s en prepensioenregelingen staat nog dat loon, vut en prepensioen bij pensionering stoppen op de eerste van de maand. Dit betekent dat er een tijdelijk gat kan ontstaan in het inkomen. Het streven is uiteraard om in de toekomst alle CAO’s zodanig aan te passen dat het loon etc. ook doorlopen tot aan de feitelijke 65 ste verjaardag, maar tot nu toe is dat niet in alle gevallen goed geregeld.

De ouderenbond Unie KBO heeft alvast een meldpunt geopend waar mensen problemen kunne  melden en waarmee ze vervolgens naar de verantwoordelijk minister zullen stappen.

 

Bezi Administraties

Spant 123
1628 GR Hoorn
Tel. 06-29231044
mail. [email protected]