De jaarlijkse heffing van de Kamer van Koophandel zal per 2013 geheel afgeschaft worden. In het kader van het streven naar vermindering van de administratieve lasten heeft het kabinet dit besloten.

In 2012 wordt eerst de heffing met 10% verlaagd, waarna die in 2013 geheel verdwijnt.

De afschaffing betekent dat er niet meer 2,2 miljoen acceptgiros’s hoeven te worden verstuurd, dus aan de invorderingskant wordt dus ook flink bespaard. Overigens wordt nu zo’n 160 miljoen euro per jaar aan heffingen binnengehaald.

Bezi Administraties

Spant 123
1628 GR Hoorn
Tel. 06-29231044
mail. [email protected]