Een veel gestelde vraag is wanneer het gunstig is om een eenmanszaak om te zetten naar een BV.

Op de site van de Telegraaf staat een handige rekenmodule.

Hier kan door het invullen van een paar gegevens een indruk worden gekregen over de fiscale verschillen tussen een eenmanszaak en een BV.

Kosten BV

Nadeel van een BV is dat er hogere kosten aan zitten. Denk daarbij aan accountantskosten, kosten voor de oprichting, storting aandelenkapitaal etc.

Aansprakelijkheid

Een andere zaak die meetelt is het verschil in aansprakelijkheid. Bij een eenmanszaak is de eigenaar hoofdelijk aansprakelijk. Dit houdt in dat als de eenmanszaak failliet gaat de eigenaar persoonlijk ook failliet gaat. Bij de BV zijn de aandeelhouders aansprakelijk tot het bedrag dat zij hebben ingebracht in het bedrijf. Alleen wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur en/of wanbeleid kunnen de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.

Voordelen eenmanszaak

Belangrijk voordeel bij een eenmanszaak zijn een een aantal fiscale voorzieningen. Denk daarbij aan de zelfstandigenaftrek, de MKB Winstvrijstelling en in het begin ook de startersaftrek. Daar staat tegenover dat bij een BV sprake is van een wat lagere belastingdruk.

Keuze eenmanszaak of BV

Wanneer een onderneming veel (fiscaal) risico loopt is het verstandig om voor de BV als rechtsvorm te kiezen, de eigenaar zal niet met zijn privé vermogen aansprakelijk gesteld kunnen worden mocht het mis gaan.
Daarnaast speelt de hoogte van de winst een belangrijke rol. Zolang de winst niet te hoog is zijn de bovengenoemde voordelen van de eenmanszaak zeker van belang. Wanneer de winst echter hoog is, wegen op een gegeven moment de fiscale voordelen die gelden bij de eenmanszaak niet meer op tegen de lagere belasting die gelden bij de BV.

Bezi Administraties

Spant 123
1628 GR Hoorn
Tel. 06-29231044
mail. [email protected]