Binnen elk bedrijf is het voorkomen van betalingsachterstanden en het op tijd innen van openstaande facturen belangrijk. Het gaat immers om een gezonde bedrijfsvoering. Wat van groot belang hier is dat de debiteureninformatie in een up to date beheerssysteem wordt verwerkt. Naarmate de tijd verstrijkt zouden de facturen een steeds groter risico van oninbaarheid kunnen vormen. We ondersteunen u bij het verbeteren van deze processen. In economisch zware tijden is goed debiteurenbeheer extra belangrijk. Wij bellen debiteuren pro-actief en persoonlijk en helpen betalingsproblemen voorkomen.

Kenmerken:

• Betaalbaar debiteurenbeheer

• Bespaar kostbare tijd

• Behoud uw klanten

• Duidelijk en transparant

Een pro-actieve aanpak kan veel problemen voorkomen en zelfs meer opleveren dan men in eerste instantie denkt! Pak daarom het beheer van uw debiteuren structureel en professioneel aan.
Bezi Administraties Hoorn kan structuur brengen in het betaalgedrag van uw debiteuren. We inventariseren uw situatie en geven vrijblijvend een advies op maat.

Voordelen van een professioneel debiteurenbeheer beleid:

• Continuïteit van uw debiteurenbeheer

• Kortere gemiddelde betalingstermijnen / verbetering van het werkkapitaal

• Afname van dubieuze debiteuren

• Afname openstaand saldo / lagere kredietkosten

• Professionele benadering debiteuren

Wilt u meer weten over onze aanpak? Bel ons nu op 06-29231044 of stuur een mailtje.

Bezi Administraties

Spant 123
1628 GR Hoorn
Tel. 06-29231044
mail. [email protected]