Blog

De jaarlijkse heffing van de Kamer van Koophandel zal per 2013 geheel afgeschaft worden. In het kader van het streven naar vermindering van de administratieve lasten heeft het kabinet dit besloten.

In 2012 wordt eerst de heffing met 10% verlaagd, waarna die in 2013 geheel verdwijnt.

De afschaffing betekent dat er niet meer 2,2 miljoen acceptgiros’s hoeven te worden verstuurd, dus aan de invorderingskant wordt dus ook flink bespaard. Overigens wordt nu zo’n 160 miljoen euro per jaar aan heffingen binnengehaald.

De notariële akte voor het oprichten van een BV gaat binnenkort verdwijnen. Op die manier zijn startende ondernemers niet langer duizend euro kwijt aan een dergelijke akte. Minister Verhagen (Economische Zaken) zegt in De Telegraaf dat hij samen met minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) een afspraak heeft gemaakt de verplichte notariële akte voor het oprichten van een besloten vennootschap (bv) te schrappen.

Daarmee zijn de ondernemers bovendien verlost van de berg papierwerk die ze voor de akte moeten overhandigen. Vooral voor ondernemers met een eenmanszaak kan het aantrekkelijk zijn een bv op te richten, om persoonlijke aansprakelijkheid in het privévermogen te vermijden.

De verplichte akte is volgens het kabinet in de meeste gevallen echter helemaal niet nodig en kan dus van tafel. Alleen bij ingewikkelde constructies, waar aandelen tussen verschillende belanghebbenden verdeeld worden, blijft de akte noodzakelijk.

Iemand die nu zakelijk een auto rijdt met 14 of 20 procent bijtelling, houdt deze lage bijtelling zolang de auto niet van eigenaar verandert, zo heeft Staatssecretaris Weekers bekend gemaakt

Lage bijtelling
De grenzen voor de bijtelling worden per 1 juli 2012 opgetrokken. Mensen die vóór die datum een zuinige lease-auto hebben gekregen, houden de lage bijtelling zolang de auto niet van eigenaar verandert. Dus zolang de leasemaatschappij, een werkgever of een ZZP’er de auto bezit.

Leasetermijn
“Mensen die na 1 juli 2012 een nieuwe zuinige auto gaan rijden, houden de lage bijtelling gedurende de normale leasetermijn. Dit is voor personenauto’s nu zo’n 47 maanden. De definitieve termijn wordt op of rond Prinsjesdag bekend gemaakt, maar naar verluid zou dit naar 60 maanden worden verlengd.

Nihilbijtelling
De nieuwe regeling zal niet gelden voor auto’s met een uitstoot tot 50 gr/km die onder nihilbijtelling vallen, zoals de Opel Ampera. De nihilbijtelling houdt op te bestaan met ingang van 1 januari 2016.

Percentage Wettelijke Rente
De hogere wettelijke rente voor handelstransacties bedraagt sinds 1 juli 2011 8,25 %. Voor transacties met consumenten geldt sinds 1 juli 2011 het lagere tarief van 4%.

Wat is Wettelijke Rente
De wettelijke rente is de rente die de schuldeiser krachtens de wet kan vorderen van de schuldenaar die ingebreke is gebleven.

Wanneer is de Wettelijke Rente verschuldigd?

•  Vanaf 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur.

•  Vanaf 30 dagen na de dag van ontvangst van de prestatie in het geval dat de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat of als de schuldenaar de factuur eerder ontvangt dan de prestatie.

•  Vanaf 30 dagen na de dag waarop de afgesproken termijn van goedkeuring of aanvaarding is verstreken in het geval is afgesproken dat de ontvanger van een prestatie binnen een bepaalde termijn kan besluiten de prestatie goed te keuren of te aanvaarden;

•  deze wettelijke betalingstermijn van 30 dagen geldt niet als partijen, bijvoorbeeld via de algemene voorwaarden, een andere betalingstermijn zijn overeengekomen (langer of korter).

Bezi Administraties

Spant 123
1628 GR Hoorn
Tel. 06-29231044
mail. [email protected]